หลักการออกแบบโบรชัวร์อย่างง่ายๆด้วยโปรแกรม Microsoft Word เอกสารประกอบการบรรยายและไฟล์ตัวอย่าง

 เบื้องต้นต้องเข้าใจหลักการณ์ของการพับ แผ่นพับก่อนนะครับ โดยเราสามารถพับกระดาษจาก กระดาษ A4 เป็น 3 ทบตามรูป

re01

โดยด้านหน้า (Front) จะเป็นหน้าแรกของแผ่นพับ (แต่จากที่เราพับกระดาษ จะเห็นว่าเราต้องออกแบบในด้านหลังนะครับ)

re02

โดยที่่ด้านหลังก็จะเป็นเนื้อหาต่างๆที่เราอยากวางข้อมูลลงไปครับ

1. คือด้านหน้าของแผ่นพับ แต่จะเป็นฝั่งขวาสุดของกระดาษ A4 หรือ Front

5. คือด้านที่ต้องพับเข้าไปด้านในครับ หรือ Fold-in

6. คือด้านหลังสุดครับ หรือ Back

re03

ส่วนเนื้อหาหลักจะอยู่ที่ด้านหน้าของกระดาษ แต่ด้านนี้จะถูกพับไว้เมื่ออยู่ในแผ่นพับครับ

2. คือด้านที่อยู่หลังปกจะถูกพับเข้าไปด้านใน หรือ Inside Left

3. คือด้านที่อยู่ตรงกลางของแผ่นพับด้านใน หรือ Inside Center

4. คือด้านที่ถูกพับเข้าไปเช่นกัน เมื่อพับแล้วจะเห็นด้าน Fold-in  ด้านนี้เรียกวว่า Inside-right

re04

re02