ตัวอย่างหนังสือ

“เพียงพ่อ ก็พอเพียง” หนังสือที่สวยงามและทรงคุณค่ามากที่สุด ควรค่าแก่การเก็บสะสมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในหลวงที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

บทความนี้ผมขอเขียนเป็นบทความพิเศษสำหรับหนังสือที่ผมคิดว่าหลายคนคงอยากเก็บไว้ครอบครองครับ กับหนังสือป็อปอัพชุด “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” หรือ The Soul of Siam เป็นชุดหนังสือเล่มหนาๆทั้งหมด 3 เล่ม ที่บรรจุอยู่ในกล่องไม้สวยงาม มีความพิถีพิถันในการผลิตและ ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ

ที่สำคัญเนื้อหาในหนังสือชุดนี้เกี่ยวกับในหลวงของเราครับ เรียบเรียงพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ ทำให้หนังสือ ชุดนี้ยิ่งทรงคุณค่าและมีความหมายมากเป็นพิเศษสำหรับผม

pop-up-book3

หนังสือชุดนี้ใช้การวาดภาพแบบสีน้ำ  3 มิติ และความพิเศษคือมีกลไลและมีเทคนิคพิเศษในแต่ละชุดด้วยครับ

“เพียงพ่อ ก็พอเพียง เล่มที่ 1”

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 1

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 1

เล่มที่ 1 รวมเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ : พระราชประวัติเมื่อทรงพระเยาว์  รวมถึงนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นแห่ง “คู่พระบารมี” และพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการถ่ายภาพ ด้านวิจิตรศิลป์ ด้านวรรณศิลป์ ด้านดนตรี 

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 1

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 1

คู่พระบารมี

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 1

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 1

คู่พระบารมี

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 1

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 1

พระปรีชาสามารถ

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 1

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 1

พระปรีชาสามารถ

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 1

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 1

พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 1

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 1

“เพียงพ่อ ก็พอเพียง เล่มที่ 2”

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 2

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 2

เล่มที่ 2 รวมเรื่องราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีแห่งพระมหาบารมี : นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเถลิงถวัลย์ราชสมบัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ช้างเผือกคู่บารมี และพระราชพิธีแห่งพระมหาบารมี พระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 2

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 2

การเถลิงถวัลย์ราชสมบัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 2

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 2

ช้างเผือกคู่บารมี

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 2

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 2

พระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 2

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 2

“เพียงพ่อ ก็พอเพียง เล่มที่ 3”

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 3

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 3

เล่มที่ 3 รวมเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ : ประกอบด้วยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้แก่ โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา โรงโคนมสวนจิตรลดา อาคารไบโอดีเซล, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อาทิ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการฝนหลวง โครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบพึ่งพาธรรมชาติ โครงการหญ้าแฝก โครงการประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 3

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 3

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 3

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 3

โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 3

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 3

โครงการฝนหลวง

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 3

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 3

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

หนังสือ "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" เล่ม 3

หนังสือ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” เล่ม 3

ทั้ง  3 เล่มบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามแบบหมุนได้ สันปกเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ที่มีลายต่อกันพอดี แต่ละเล่มมีเนื้อหาในเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระ ราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่โรงพิมพ์ศิริวัฒนา และที่ซีเอ็ดครับ ราคา 3,990 บาท