How to ทำความสะอาดฝุ่นประจำวัน… สงสารร่างกายกันเถอะครับ “เพราะอากาศมันสกปรก” จริงๆ

เราต้อง ‘ตื่นตัว’ ถึงการป้องกันตัวการอยู่ใน ‘มลพิษ’ ที่มันเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายกันจริงๆจังๆแล้วครับ และเราไม่ควรใช้ชีวิตกันอย่างปกติ!