workfromhome

7 วิธี Work from home ที่บ้านให้ productive จากมนุษย์ออฟฟิศยุค Next Normal

ในช่วงแรกๆยังไม่แน่ใจว่าจะ Work from home ยังไงให้เหมือนไปออฟฟิศ เพราะมองเห็นเวลาส่วนตัวที่มีเยอะจนล้น กลายเป็นสภาวะทิ้งตัวอยู่บ่อยครั้ง ผมมี 7 วิธีคิดในช่วง Work from home ยังไงในช่วงยาวๆนี้ครับ