Momiji Cafe บางแสน

Momiji Specialty Coffee คาเฟ่ในตีมสวนญี่ปุ่นถ่ายรูปกันสวยๆทุกมุม

ตลอนตามตั๊บ’ สายถ่ายรูปตามคาเฟ่ต้องตามผมมาถ่ายรูปในคาเฟ่น่ารักๆสไตล์สวนญี่ปุ่น ที่เราจะได้ตีมในโลเคชั่นแบบสวนโตเกียวโอซาก้าสวยๆ กันคร้าบ.. ที่นี่เลย Momiji Specialty Coffee คาเฟ่เปิดใหม่อยู่ชลบุรีนี่เองคร้าบ ต้องมาละม๊าา