เริ่มจับคอมพิวเตอร์สมัย DOS & Windows 3.11 หลงเทคโนโลยีแต่มีความโบราณนิดๆ ชอบความถูกต้อง รักธรรมชาติ รักหมา ชอบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อยากเป็นครูเหมือนแม่