บล็อกความรู้

ส่วนนี้จะเป็นบล็อกที่ผมถ่ายทอดความรู้หรือ How to ต่างๆจากประสบการณ์ในการทำงาน หรือความรู้ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์​ โดยผมพยายามถ่ายทอดให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆผ่านสไตล์การเขียนของผมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือวีดีโอครับ