Video Editing : YDM Thailand Sports Day

งานกีฬาสีที่ออฟฟิศวนกลับมาอีก 1 ปี ก็เลยคิดว่าอยากจะทำวีดีโอบิ้วอารมณ์สัก 1 ตัว เพื่อให้ทุกคนได้มีอารมณ์ร่วมกับความสนุก ความจริงจังเอาเป็นเอาตายของทุกสีในปีที่แล้ว เพื่อเตรียมพร้อมกับกีฬาสี ที่กำลังจะเกิดขึ้น