บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Content Creator” ให้กับนักเรียนและพระสงฆ์ ที่โรงเรียนวัดนายโรง วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 ในโครงการ ปลูกศรัทธา ปลูกปัญญา โดย TMB

เนื้อหาของการบรรยายตลอด 1 วันเต็ม เป็นการอธิบาย, ยกตัวอย่าง และลงมือทำ เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจเรื่องคอนเทนส์ และการสร้างคอนเทนส์ให้กับวัดนายโรงได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ

การบรรยายแบ่งเป็น 3 ช่วงได้แก่ การทำความเข้าใจเรื่อง content creator ได้แก่เรื่อง Content และเรื่อง Basics Design, สอนพื้นฐานการใช้โปรแกรม Photoshop, การลงพื้นที่เพื่อหาคอนเทนส์ ลงมือทำคอนเทนส์ และการประเมินผล

 

ขอขอบคุณทาง TMB และ YDM Thailand ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดนายโรง และพระสงฆ์จากวัดนายโรง เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการสร้างสรรค์งานคอนเทนส์ พร้อมลงมือปฎิบัติสร้างคอนเทนส์สำหรับวัดนายโรง


ติดตามหลากหลายรีวิวจากประสบการณ์จริงได้ที่ itubb.net
Facebook facebook.com/tubbdaily

และรับรีวิวอัพเดทจากบล็อกเกอร์ได้ทาง LINE Official Account
กดแอดเลย
เพิ่มเพื่อน