ค้นอะไรก็เจอ

Lipe_review

ผู้ดำเนินรายการ Creative Branding Workshop http://nawin-workshop.com/

Creative branding workshop โดยคุณกอล์ฟ นันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ into the forest บางนา ภายในงานมีกิจกรรมและ workshop แจกของรางวัล ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานจะเป็นเข้าของธุรกิจ และทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อให้มีส่วนร่วมและเข้าใจเรื่องของการทำ branding มากยิ่งขึ้น