ออกแบบและจัดทำ Microsite สำหรับนำเสนอรายละเอียดงานสัมมนา โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ นำเสนอวีดีโอในรูปแบบ overlay popup