ค้นอะไรก็เจอ

Lipe_review

ออกแบบและจัดทำ Microsite สำหรับนำเสนอรายละเอียดงานสัมมนา โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ นำเสนอวีดีโอในรูปแบบ overlay popup