You are here:

รวมบล็อกบทความที่ผมถ่ายทอดผ่านสไตล์การเขียน ตัวอักษร ภาพถ่าย วีอีโอ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวไลฟ์สไตล์ชีวิตคนกรุงจากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงซึ่งผมตั้งใจเขียนบล็อกนี้เพื่อเก็บเป็นความทรงจำและเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนครับ

รวมบล็อกบอกเล่า

พฤติกรรมเปลี่ยนได้

สิ่งที่ผมคิดว่าทำได้ยากมากๆ ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนี่แหละนี่แหละครับ แต่ถ้ารู้ตัวว่าพฤติกรรมเรามันไม่ดี หรือยังดีไม่สุด อยากจะเปลี่ยนหรือ improve ให้ดีขึ้น ก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ…

อ่านบล็อกนี้

รีวิววิธีการขอใบขับขี่ระหว่างประเทศหรือเตรียมเอกสารเพื่อทำใบขับขี่สากล เสร็จภายใน 10 นาที

รีวิวนี้ตั้งใจทำเพื่ออยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อม ทั้งเอกสาร สถานที่ และเงิน เพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศหรือใบขับขี่สากลให้เสร็จภายใน 10 นาทีครับ

อ่านบล็อกนี้